Čas branja: 3 min
27.09.2009  22:30
Za popolno evidenco cen novogradenj bi bilo treba storiti izjemno malo, a se nič ne premakne

V Sloveniji ima trg nepremičnin veliko hibo. Nihče nima popolne evidence cen novogradenj, saj zakonodaja ni dovolj dosledna, da bi uredila zbiranje teh podatkov.

hše
Slovenija nima predpisov, ki bi omogočili zajemanje podatkov o vseh transakcijah z novogradnjami. Ministrstvo za finance, ki je avtor zakonov, s katerimi bi lahko zagotovili ustrezen sistem, ne pripravlja nobenih ukrepov za izboljšanje stanja.

Težava pri zbiranju oziroma vodenju evidenc cen novogradenj je malo bolj zapletena od zbiranja cen rabljenih stanovanj. Najbolj pregleden in enoten sistem bi verjetno lahko izpeljali prek davkov in s tem prek davčnega urada. Vendar tu nastane malenkosten zaplet, ki ima izjemno velike posledice.

Za kaj gre? Davčna uprava evidentira vse transakcijske cene nepremičnin prek dvoodstotnega davka na promet z nepremičninami. Te podatke sporoča na Geodetsko upravo Republike Slovenije (Gurstako da na tem področju ni težav. Pri novogradnjah pa se plačuje davek na dodano vrednost, ki ni vezan na posamezno prodajo, ampak na kumulativne prihodke in odhodke investitorja.

Durs si želi podatkov o cenah novogradenj

Na Davčni upravi Republike Slovenije smo vprašali, ali navedeno drži in ali morda zbirajo podatke o posameznih transakcijah novozgrajenih stanovanj in drugih nepremičnin.

Odgovorili so, da bi evidenco transakcijskih cen novogradenj želeli tudi sami, če ne zaradi drugega, zaradi nadzora. Čeprav je takšno zbiranje Dursu v interesu, pa nimajo nobenih zakonskih določil, na podlagi katerih bi lahko terjali te podatke, zato smo se obrnili na zakonodajalca.

MOP: To ni naša stvar

Najprej smo na ministrstvu za okolje in prostor, v okviru katerega deluje Gurs, ki izvaja evidentiranje cen nepremičnin, želeli izvedeti, ali pripravljajo kakršnekoli ukrepe, ki bi zagotavljali zajem vseh podatkov o transakcijah novogradenj. Odgovorili so nam, da ne, saj to, kot pravijo, ni domena njihovega ministrstva.

MF: Težavo poznamo, vendar mirujemo

Zato smo se obrnili še na ministrstvo za financein jih vprašali, kakšni korake načrtujejo v tej smeri. Mimogrede, MF je predlagatelj tako zakona o davku na dodano vrednost kot tudi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Odgovorili so nam, da je sistem enotnega zbiranja podatkov o trgu nepremičnin urejen prav na podlagi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ureja evidenco trga nepremičnin.

"Ne moremo trditi, da podatkov o cenah novozgrajenih objektov nimamo, res pa je, da na podlagi veljavnih predpisov ni zagotovljeno njihovo sistematično zbiranje."

V njej pa se vodijo in vzdržujejo podatki o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami. Sicer pa na ministrstvu za finance pravijo: "Ne moremo trditi, da podatkov o cenah novozgrajenih objektov nimamo, res pa je, da na podlagi veljavnih predpisov ni zagotovljeno njihovo sistematično zbiranje."

Ministrstvo za finance se torej problema nepopolnih evidenc in lukenj v sistemu poročanja cen novogradenj zaveda in je zainteresirano za ureditev evidence trga nepremičnin. "Proučujemo nastalo situacijo, vendar konkretnih aktivnosti, ki bi zahtevale dodatno poročanje, za zdaj ne načrtujemo," so nam sporočili. Dodali so še, da bo o morebitnih ukrepih javnost pravočasno obveščena.

Nekaj podatkov je vendarle zbranih

In v katerih primerih se podatki o novogradnjah vendarle zbirajo? Podatke sporočajo nepremičninski posredniki in notarji, vendar slednji le, če so sestavili javno listino o kupoprodaji oziroma najemu. Če notarji overijo le podpise, jim o transakcijah ni treba poročati. Enako velja za upravne enote.

Tako na ministrstvu za finance priznavajo, da sistem, ki bi vse prodajalce novozgrajenih objektov zavezoval k doslednemu poročanju, ni urejen. "Velik del prometa z novozgrajenimi objekti se izpelje mimo posrednikov ali notarjev. Zato je v evidenco trga nepremičnin dejansko zajet le manjši del podatkov o prometu z novozgrajenimi nepremičninami," ugotavljajo na ministrstvu za finance.

Oglaševane cene

Novogradnje lani za 13 do 33 odstotkov dražje od rabljenih stanovanj

puschner

  • Spletni portal Slonep.neti analizira cene rabljenih stanovanj, je avgusta lani napravili primerjavo med oglaševanimi cenami rabljenih in novih stanovanj v Ljubljani. Nova stanovanja so bila v povprečju od 13 do 33 odstotkov dražja od rabljenih. Razlika je bila odvisna od vrste in lokacija stanovanja.
  • Urednik spletnega Portala Slonep.net Marko Puschneravi, da bi bilo za pregledno spremljanje in analiziranje cen novogradenj treba urediti bazo vseh transakcij z novogradnjami, v katero bi prodajalci sporočali podatke na podoben način, kot to delajo za evidentiranje trga nepremičnin (ETNPo njegovem mnenju bi ETN verjetno lahko nadgradili tako, da bi se evidentirali tudi ti podatki.
  • Puschner tudi meni, da bi analize cen novogradenj trg nepremičnin naredile bolj pregleden. Kupci bi laže izbirali novogradnje za nakup in se odločali med različnimi ponudbami. "Jasno pa bi tudi postalo, kakšni so dejanski popusti, ki jih prodajalci novogradenj dajejo in koliko lahko kupci znižajo cene s pogajanji," pravi Puschner.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
NEP&GRAD
Nepremičnine
Nepremičnine Kako vam bodo nepremičninski posredniki po novem zaračunali provizijo za najemne posle

Za posredovanje pri najemu boste še plačevali od 1,5 do dve najemnini ali pa posredniki posla ne bodo opravili

NEP&GRAD
Slovenija
Slovenija Pregledali smo, kako dolgo izvajalci gradijo stanovanjske hiše 1

Kdaj lahko izvajalci klasičnih in montažnih hiš začnejo z gradnjo in kako dolgo gradnja traja?

NEP&GRAD
Nepremičninski agenti trdijo, da se tudi za ceno novogradenj lahko izpogaja nižja cena 1

Na drugi strani prodajalci novozgrajenih stanovanj pravijo, da so cene fiksne in da se lahko pogaja le o shrambah in parkirnih mestih