Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci? Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci? Rast prihodkov je med gradbenimi velikani bolj kot ne stalnica, rast dobička pa ob tem nikakor samoumevna
Za boljši položaj koncesionarjev bo treba spremeniti rudarsko zakonodajo Za boljši položaj koncesionarjev bo treba spremeniti rudarsko zakonodajo Vloga občin pri odločanju o podelitvi rudarske pravice oziroma pri odločanju o njenem podaljšanju, kot jo ureja ZRud-1, je neprimerna.
Preveč ohlapna gradbena zakonodaja znižuje varnost zahtevnih infrastrukturnih objektov Preveč ohlapna gradbena zakonodaja znižuje varnost zahtevnih infrastrukturnih objektov Varnost pri načrtovanju zagotavlja en človek, odgovorni projektant gradbene konstrukcije, pri tem pa zakon ne predvideva nadzora. To je v popolnem nasprotju z vsemi znanimi sistemi zagotavljanja kakovosti, kjer je nadzor bistveni del
Oglasno sporočilo

Kako do male hidroelektrarne?

Čas branja: 2 min
04.07.2010  22:30
Dobička ne bo kar takoj, ob upoštevanju zelo dolge življenjske dobe moramo malo hidroelektrarno razumeti kot dolgoročno naložbo

Kot smo že omenili, je pridobivanje koncesije in dovoljenja za priklop na elektroenergetsko omrežje postopek, ki lahko traja precej časa, predvsem zaradi nerešenih lastniških razmerij na območju gradnje ter včasih kar pretirane okoljske zaščite.

hidroelektrarna
Gradbena konstrukcija male hidroelektrarne bo zdržala vsaj 50 let

Seveda pa ne smemo mimo ekonomike gradnje male hidroelektrarne (mHE), ki je marsikdaj kratkoročno zelo vprašljiva, saj gre za objekte, ki imajo predvidoma zelo dolgo življenjsko dobo. Blaž Medved iz podjetja Hidropower je razložil, da je življenjska doba vgrajene opreme vsaj 30 let, gradbena konstrukcija pa bo zdržala vsaj 50, v večini primerov pa tudi več, seveda pa to velja ob predpostavki, da je obratovanje in vzdrževanje ustrezno.

Dolgoročno je sicer ekonomičnost delovanja izredno težko predvideti, saj je ceno odkupa električne energije težko napovedati že za nekaj let vnaprej, kaj se bo s ceno odkupa dogajalo čez 50 let, pa je skoraj nemogoče vedeti. Pri današnjih odkupnih cenah je naložba vsaj približno finančno vzdržna. Medved je dodal še, da je čas povrnitve naložbe zelo različen in je odvisen predvsem od lokacije, okvirni čas povrnitve pa je med pet in 12 let brez financiranja. Kot je poudaril, pa je zaradi dolge življenjske dobe objekta opravičljiva tudi daljša doba povračljivosti.

Do postavitve je dolga pot

Prvi korak, ki ga mora opraviti potencialni investitor v mHE, je analiza potencialne lokacije objekta (meritve, idejna rešitev, ekonomski vidiki). Čim prej je namreč treba dobiti kakovostno oceno, ali je lokacija zanimiva, sicer si lahko hitro nakopljemo nepotrebne stroške.

Nato investitor vloži vlogo za pridobitev vodne pravice oziroma koncesije za proizvodnjo električne energije v mHE. Seveda je za to treba zbrati kopico dokumentov. Paket dokumentov mora vključevati največ dva meseca staro lokacijsko informacijo občine, v kateri se predvideva poseg, kopijo katastrskega načrta z vrisom vseh objektov za mHE, zemljiškoknjižni izpisek parcel in spisek lastnikov parcel za območje posega, soglasje vseh lastnikov zemljišč na območju posega k vlogi za pridobitev koncesije ter upravne in strokovne dokumente, ki se navezujejo na vodni vir.

MOP vlogo pošlje na Inštitut za vode RS, ki izdela strokovno mnenje o možnostih podelitve koncesije. V tem postopku je treba preveriti, ali količina in kakovost vodnega dobra dovoljuje nameravano rabo, preveriti pa je treba tudi, ali je nameravana raba skladna z načeli varstva narave in vključena v prostorski akt države oziroma lokalne skupnosti.

Na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja MOP in Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) izdelata koncesijski akt, ta pa mora biti skladen z zakonom, ki ureja koncesijo na naravnih dobrinah. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede ARSO.

Upravne odločbe pripravi ARSO in jih pošlje na MOP, o izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo. Koncesionar mora koncesijsko pogodbo skleniti v roku, ki je naveden v uredbi oziroma odločbi o izbiri koncesionarja.

Nato sledi izdelava idejne zasnove za pridobivanje projektnih pogojev, na tej podlagi se izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, k temu pa je treba dodati soglasja vseh soglasodajalcev, kar je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Soglasodajalec je tudi elektrodistribucijsko podjetje. Ko nam uspe izpolniti vse navedene pogoje, lahko hidroelektrarno priključimo na omrežje. Na podlagi gradbenega dovoljenja izvedemo gradnjo, pridobimo uporabno dovoljenje in začnemo obratovati.

Gradnja v lastni režiji? Raje ne!

Kot je povedal Medved, mHE načeloma lahko postavi kdorkoli, ki se prepozna kot potencialni investitor v objekt hidroenergetske izrabe. Vendar pa je poudaril, da je zelo priporočljivo oziroma skoraj nujno, da delo prepusti strokovnjakom, saj so hidroenergetski objekti zelo kompleksno in zahtevno področje, poleg tega so v igri še razmeroma visoki investicijski stroški. Res obstaja precej primerov investitorjev, ki so celoten projekt izvedli sami, vendar pa po Medvedovih besedah ti na žalost ne dajejo pričakovanih ekonomskih učinkov.

Poleg tega je ena večjih težav pri gradnji mHE najti ustrezno lokacijo, ki bo šla skozi sito vseh soglasodajalcev, lastnikov zemljišč, skozi celoten postopek pridobivanja koncesije in gradbenega dovoljenja, obenem pa mora biti potencialna lokacija še ekonomsko zanimiva. Druga težava pa je še časovna komponenta tega postopka.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
GRADBENIŠTVO
Nova gradnja v Ljubljani: Kje boste lahko rešili svoje stanovanjsko vprašanje?

Pregledali smo stanovanjske projekte, ki v kratkem prihajajo na trg

GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator S predlogi Levice bi lahko slovenski stanovanjski trg postal podoben vietnamskemu 109

»Česar Američani v njihovem glavnem mestu niso uničili z bombami, so to pozneje storile oblasti, ki so omejile najemnine stanovanj,«...

OGLAS
GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator Ljubljana bo dobila 230 stanovanj po več kot pet tisočakov za kvadratni meter 19

V Ljubljani bodo letos končno začeli graditi tri stanovanjske objekte v središču mesta, ki jih lahko uvrstimo v kategorijo top ponudbe...

GRADBENIŠTVO
Novice
Novice Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci?

Rast prihodkov je med gradbenimi velikani bolj kot ne stalnica, rast dobička pa ob tem nikakor samoumevna

GRADBENIŠTVO
To so poslovne stavbe, ki se trenutno gradijo v Ljubljani 1

Po letih velike gospodarske rasti so se le zbudile tudi investicije v poslovne stavbe

GRADBENIŠTVO
Slovenija
Slovenija To so Jankovićevi največji projekti za obnovo infrastrukture 2

Ker pri Jankoviću ne znajo navesti petih največjih projektov v obnovo infrastrukture, smo jih poiskali sami