(Intervju) Drugo cev karavanškega predora in drugi tir lahko zgradi konzorcij slovenskih podjetij (Intervju) Drugo cev karavanškega predora in drugi tir lahko zgradi konzorcij slovenskih podjetij »Ko so se pojavile težave v Agrokorju, je država za zaščito delovnih mest in poslovanja največjega slovenskega trgovca takoj sprejela lex Mercator, nihče pa ni s prstom mignil, ko se je celotna gradbena panoga dobesedno sesuvala in se je število zaposlenih v gradbeništvu zmanjšalo za polovico,« je med pogovorom poudaril član uprave gradbenega podjetja CGP Edo Škufca in tako opozoril na precej mačehovski odnos do panoge, ki bo letos skupno ustvarila skoraj dve milijardi evrov prihodkov in zaposluje več kot 55 tisoč ljudi.
Kdo od gradbincev je na lestvici 100 najbogatejših Slovencev Kdo od gradbincev je na lestvici 100 najbogatejših Slovencev Preverili smo, kdo z lestvice najbogatejših 100 Slovencev se ukvarja z gradbeništvom, gradbenim inženiringom in drugimi dejavnostmi, ki so povezane z gradbeništvom
Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju razočaral nepremičninarje Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju razočaral nepremičninarje Nepremičninske družbe so zmotile predvsem časovna omejitev ekskluzivnih posredniških pogodb, odprava dodatnih izobraževanj in (ne)napotilo k uporabi kodeksa dobrih običajev.
Heta prodaja nekdanjo Metalkino trgovino nad podhodom Ajdovščina Heta prodaja nekdanjo Metalkino trgovino nad podhodom Ajdovščina Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje avstrijske Hypo banke, v središču Ljubljane prodaja stavbo, v katerih je včasih delovala Metalkina trgovina, nekaj let pa je bil tam tudi sedež podjetja Časnik Finance.
Oglasno sporočilo

Odmev: Kaos pri gradbenih dovoljenjih za postavitev sončnih elektrarn

05.09.2010  22:30

V oglasni prilogi Financ je bil 30. avgusta 2010 na 18. strani objavljen članek Kaos pri gradbenih dovoljenjih za postavitev sončnih elektrarn, ki navaja zavajajoče navedbe. Trditev Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI), da ministrstvo za okolje in prostor (MOP) od maja letos zahteva gradbena dovoljenja za postavitev sončnih elektrarn, ki so postavljene na obstoječe objekte, ni točna. Ta zakonodaja je veljala pred majem 2010 in velja še danes, MOP pa mora ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da mora skrbeti, da se pravilno in zakonito izvajajo.

Poudarjamo, da predpisi s področja graditve objektov v določenih primerih in ob upoštevanju navedenih pogojev omogočajo namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic brez gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) določa, da je vzdrževanje objekta izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in s tem omogoča njegova uporaba, ter da obsega redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Iz tega pojma izhaja, da se vzdrževalna dela izvajajo na obstoječem objektu z namenom njegove ohranitve v dobrem stanju, ki omogoča njegovo nadaljnjo uporabo.

ZGO-1 prav tako določa, da se redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uredba) določa, da se investicijska vzdrževalna dela izvajajo na objektu ali za potrebe objekta in vključujejo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike; z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz objekta.

Med investicijska vzdrževalna dela, med drugim, sodi tudi namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic. Izhajajoč iz definicije, kaj so vzdrževalna dela in čemu so namenjena, ter ob izpolnitvi pogojev, navedenih v uredbi, za namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic na objektu ali za potrebe objekta (poleg objekta, vendar tudi za njegove potrebe) ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Ko gre za gradnjo fotonapetostne elektrarne, pa to po določbah Zakona o graditvi objektov pomeni gradnjo objektov, za kar je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. ZGO-1 prav tako določa, da je za rekonstrukcijo objekta in v primerih, ko se z deli spremeni zunanji videz objekta, potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, da se fotonapetostna elektrarna gradi na obstoječem starejšem objektu, je skoraj praviloma potrebna še dodatna rekonstrukcijo starega objekta, v mnogih primerih pa se spremeni tudi zunanji videz objekta.

ZGO-1 prav tako določa, da gradbeni inšpektor v postopku med drugim preverja, ali je za izvedena dela oziroma dela, ki se izvajajo, potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je dovoljenje pridobljeno ter ali se dela izvajajo v skladu z dovoljenjem.

Prav nasprotno od očitkov ZSFI, ki MOP očitajo nezakonito ravnanje, naj poudarimo, da so po pravnem redu, ki velja v Republiki Sloveniji, natančno določeni organi in postopki, v katerih se presoja zakonitost ravnanja državnih organov. Ugotovitve teh organov bi bile za ministrstvo obvezujoče. Pravna mnenja, ki jih izdelajo posamezniki ali družbe po naročilu investitorjev, za ministrstvo niso obvezujoča. O tem se je izreklo že Upravno sodišče Republike Slovenije. MOP z nobenim dejanjem ne ovira postavitve sončnih elektrarn.

Noben organ v RS, ki je pristojen za ugotavljanje nezakonitih ravnanj in odločitev MOP v zvezi z gradnjo sončnih elektrarn, ni ugotovil kakršnekoli nezakonitosti. Zato MOP zavrača vse trditve o nezakonitem delovanju. Pravna mnenja, ki jih po naročilu pripravljajo posamezniki ali družbe, pri odločitvah ministrstva niso relevantna, kot je to že ugotovilo Upravno sodišče Republike Slovenije.

Naj dodamo, da sončne elektrarne sodijo na področje energetskih objektov. Te sodijo v resor, ki je pristojen za področje energetike, in posebnosti se lahko urejajo s posebnimi predpisi.

Darija Dolenc, vodja službe za odnose za javnostmi, ministrstvo za okolje in prostor

Oznake:   radar Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
GRADBENIŠTVO
Gradbena zakonodaja je sprejeta. Preverite glavne novosti. 3

Objekti, zgrajeni na črno, bodo lahko po hitri poti legalizirani le, če so bili zgrajeni pred letom 1998

GRADBENIŠTVO
Novice
Novice Kako boste lahko gradili v lastni režiji in kdaj vas lahko obišče inšpekcija

Po novi gradbeni zakonodaji bo omejitev za gradnjo v lastni režiji manj, a pozor, takoj, ko najamete električarja, ne gradite več sami!

GRADBENIŠTVO
(Nova gradbena zakonodaja) Kdo bo najbolj pod drobnogledom inšpektorjev? 4

Male, enostavne objekte bodo imele pod drobnogledom občine, zato se bodo državni gradbeni inšpektorji bolj posvečali večjim kršiteljem

GRADBENIŠTVO
Kdo od gradbincev je na lestvici 100 najbogatejših Slovencev

Preverili smo, kdo z lestvice najbogatejših 100 Slovencev se ukvarja z gradbeništvom, gradbenim inženiringom in drugimi dejavnostmi, ki...

GRADBENIŠTVO
Članki
Članki (Intervju) Ne verjamem, da bi drugo cev karavanškega predora lahko gradilo slovensko podjetje 4

Tako pravi dr. Miroslav Premrov, dekan mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki nič kaj ne...

GRADBENIŠTVO
(Nova gradbena zakonodaja) Skriti davki ali kaj vse vam bodo lahko zaračunale občine

Novi zakon o urejanju prostora predvideva nove takse za nekatera zemljišča, vloge, lokacijske preveritve

GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator Znana najemnina za javna najemna stanovanja na Brdu in izhodišča za izračun stanovanjskega dodatka 1

Stroškovna najemnina za 102 najemni stanovanji na Brdu v Ljubljani, ki jih je zgradil Stanovanjski sklad (RS), bo 6,5 evra na kvadratni...