Varnost v prometu: za te projekte bo vlada namenila skoraj 400 milijonov evrov Varnost v prometu: za te projekte bo vlada namenila skoraj 400 milijonov evrov Največji projekt, ki se bo končal leta 2022, bo dobrih 55 milijonov evrov vredna izgradnja ceste Kidričevo–Polule v Celju, druga največja investicija pa bo izgradnja kolesarske povezave med Dravogradom in Mariborom, ki bo stala nekaj manj kot 30 milijonov
Oglasno sporočilo

Intervju: Danilo Burnač, direktor podjetja Mariborski vodovod

Čas branja: 3 min
10.04.2011  22:30
110 let zagotavljanja čiste pitne vode v Mariboru in okolici

Začetki Mariborskega vodovoda segajo v davno leto 1901, ko so po vodovodnih ceveh v Mariboru pritekle prve kaplje pitne vode. Osnovna dejavnost družbe je zbiranje in distribucija pitne vode, poleg tega so tudi izvajalci del na vodovodnem omrežju, projektanti in tehnični svetovalci, obenem pa se ukvarjajo z izdajo soglasij k projektni in gradbeni dokumentaciji ter priključitvi uporabnikov na javno vodovodno omrežje ter s trgovino na debelo s cevmi in inštalacijskim materialom. O zgodovini in delovanju podjetja smo govorili z direktorjem Danilom Burnačem.

danilo burnač
"Mariborski vodovod je Mariboru med drugim tudi omogočil, da je bil nekaj časa najbolj razvito industrijsko mesto v tem delu jugovzhodne Evrope." Tako pravi Danilo Burnač, direktor podjetja Mariborski vodovod.

Kakšna je zgodovina vodovoda v Mariboru in okolici? Kako je Mariborski vodovod deloval na tem območju v 110-letni zgodovini?

Seveda vodovod ni samo omrežje. Pred 110 leti je bil poleg 36 kilometrov omrežja (glavni vod je bil iz litega železa in je imel notranji premer 350 milimetrov) zgrajen še vodnjak na Teznem v Mariboru, v katerem so s pomočjo dveh parnih kotlov in batnih črpalk v omrežje vsako sekundo lahko načrpali do 50 litrov pitne vode, in rezervoar na Kalvariji v Mariboru, ki je imel za takratne čase izredno veliko zmogljivost kar 1.200 kubičnih metrov.

Gradnja je bila rezultat temeljitih raziskav razpoložljivih vodnih virov, sistem je bil zasnovan in zgrajen skladno s pravili stroke. Zanimiv je tudi podatek o prvem izkazanem zanimanju za - gradnjo centralnega mestnega vodovoda, ki je razvidno iz Kronike razvoja mesta Maribor in datira v leto 1882.

Takrat so bili uvedeni redni sanitarni pregledi zasebnih vodnjakov, iz katerih se je mestno prebivalstvo oskrbovalo s pitno vodo, in na njihovi podlagi je bilo ugotovljeno, da je voda iz teh vodnjakov kemično in bakteriološko oporečna in škodljiva za zdravje.

Kako se je razvijalo omrežje?

kalvarij
Rezervoar na Kalvariji po izgradnji leta 1901

Vodovod se je ves čas intenzivno razvijal, včasih so bile tudi krize, predvsem zaradi pomanjkanja zadostnih količin, a težave so bile vedno premagane, kar je Mariboru med drugim tudi omogočilo, da je bil nekaj časa najbolj razvito industrijsko mesto v tem delu jugovzhodne Evrope.

Predvsem je bila razvita tekstilna industrija, za katero je znano, da je za proizvodnjo potrebovala večje količine vode. Danes Mariborski vodovod s prek 1.400 kilometri vodovodnega omrežja, 178 rezervoarji in prečrpalnicami ter sedmimi črpališči in 38 vodnjaki oskrbuje s pitno vodo kar desetino prebivalstva Slovenije.

Kakšne so danes naloge Mariborskega vodovo- da?

Temeljna naloga Mariborskega vodovoda je predvsem v zagotavljanju varne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah za obstoječe uporabnike in v zagotavljanju dostopa do dobre in varne ter zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem preostalim prebivalcem (danes jih še približno tri odstoke ni vključenih v javno oskrbo). Končni cilj je približanje uporabnikom, tako da bodo oskrbi s pitno vodo v celoti zaupali.

Kako ocenjujete stanje vodovodnega omrežja, ki ga upravljate? Je v dobrem stanju ali se morda ponekod kažejo znamenja zastarelosti?

Na območju, ki ga upravlja Mariborski vodovod, smo v zadnjih letih zamenjali velik del dotrajanih cevovodov. V sodelovanju z mestno občino Maribor in drugimi občinami, ki jih oskrbujemo, se stalno izvajajo programi zamenjav, v izvajanju je kohezijski projekt, ki je bil v izhodišču ocenjen na 18 milijonov evrov in v sklopu katerega bo zamenjan večji del dotrajanih glavnih transportnih vodov v smeri Slovenskih goric.  

Kakšni so vaši načrti na področju posodabljanja vodovodnega omrežja?

Posodabljanje se izvaja na podlagi programov in planov, ki jih predlagamo občinam, ki so lastnice vodovodnega omrežja. V zadnjem času se daje velik poudarek obvladovanju izgub na vodovodnem omrežju in daljinskemu odčitavanju števcev uporabnikov.

Je mariborska voda iz vodovoda dobra? Kaj kažejo raziskave?

Mariborska voda, to je pitna voda, ki jo črpamo in distribuiramo, je ne samo skladna z zahtevami po Pravilniku o pitni vodi, temveč je v vseh pogledih izjemne kakovosti, saj je že na vodnih virih takšna, da priprava ni potrebna. Z izvajanjem internega nadzora HACCP in stalnega zdravstvenega nadzora ZZV Maribor pa vsak trenutek zagotavljamo tudi ustrezno varnost oskrbe.

Kako kmetovanje na obsežnih zemljiščih na severovzhodu Slovenije vpliva na kakovost pitne vode?

Velik del območja mariborske in sosednjih občin (razen dela občin v Slovenskih goricah), predvsem Dravskega polja, leži na vodovarstvenih površinah. Pretežni del teh vodnih virov je varovan z državnimi uredbami, na podlagi katerih je dana zaveza, da bo izvajalec oskrbe s pitno vodo kmetovalcem zagotovil odškodnino. Žal pa država ni poskrbela za izpolnjevanje obveze občin, da potrebna sredstva zagotovijo v ceni vode. Nasprotno, cene vode je zamrznila, tako da te obveze ni mogoče izpolniti. Zaradi tega nastajajo večje težave, pojavljajo se grožnje kmetovalcev, da bodo varovana območja v sredini aprila zalili z gnojevko.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
NEP&GRAD
Nepremičninske agencije pri najemnih razmerjih zaračunavajo storitve, ki jih pred spremembo zakona niso 4

Ker se je s spremembami nepremičninskega zakona znižalo plačilo za posredovanje, nepremičninski posredniki pri sklepanju najemnih...

NEP&GRAD
V Kranju pričakujejo manj prometa s stanovanji, cene rabljenih ostajajo že dobro leto enake 1

Od leta 2013 so v Kranju zgradili okoli 50 stanovanj, ponudbe je premalo in ne sledi povpraševanju, zato cene novih stanovanj segajo do in...

NEP&GRAD
Preverili smo najemnine v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Študentski domovi so prijave za bivanje za prihodnje študijsko leto nehali zbirati 16. avgusta, iskanje študentskih sob pri zasebnikih...

NEP&GRAD
V mestu ob Savinji se stanovanja dražijo, novogradenj praktično ni

Promet s stanovanji se je začel povečevati leta 2015, vrhunec pa je, podobno kot v drugih večjih slovenskih mestih, dosegel predlanskim,...

NEP&GRAD
Varnost v prometu: za te projekte bo vlada namenila skoraj 400 milijonov evrov 1

Največji projekt, ki se bo končal leta 2022, bo dobrih 55 milijonov evrov vredna izgradnja ceste Kidričevo–Polule v Celju, druga...

NEP&GRAD
Nihče ne ve, kdaj bo stanovanjski sklad lahko začel graditi 240 najemnih stanovanj 2

Razlog za odlog projekta gradnje najemnih stanovanj je neprimerna komunalna infrastruktura širšega območja, za ureditev katere mestna...