Predor Karavanke: tudi v Sloveniji 50-milijonske razlike v ponudbah. Zakaj? Predor Karavanke: tudi v Sloveniji 50-milijonske razlike v ponudbah. Zakaj? Dars je danes odpiral ponudbe za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Zanimivo je, da smo dobili povsem enak razpon cen kot na avstrijski strani predora: od 89 do 140 milijonov evrov.
Trimo razvil inovativni šestslojni sistem zasteklitve stavb Trimo razvil inovativni šestslojni sistem zasteklitve stavb Q-Air je Evropska unija prepoznala kot veliko inovacijo, pomembno za Evropo in širše, ter projekt finančno podprla v okviru programa Obzorje 2020.
Tudi brez drugega tira ogromno dela za gradbince, poslov za več kot milijardo evrov Tudi brez drugega tira ogromno dela za gradbince, poslov za več kot milijardo evrov Danes bo znano, kdo je najugodnejši ponudnik za gradnjo druge cevi predora Karavanke – ocenjena vrednost gradbenih del je 121,5 milijona evrov
Gradnja stanovanj se je močno podražila Gradnja stanovanj se je močno podražila Visoka konjunktura v slovenskem gospodarstvu dviga stroške gradbenim podjetjem, kar se kaže pri višanju cen gradnje novih stanovanj, ki ga je zaznal tudi Statistični urad Republike Slovenije.
Oglasno sporočilo

Spoznavamo stanovanjske kooperative

13.05.2012  22:30
Blaž Habjan želi Slovencem predstaviti drugačen način pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj

Stanovanjskih kooperativ v Sloveniji ne poznamo, v tujini pa se vanje vključijo fizične osebe in prek njih rešujejo svoj stanovanjski problem. V Slovenijo ta koncept prinaša Blaž Habjan, ki nam je razložil, kako te kooperative delujejo v tujini in za kaj bi bile potrebne tudi v Sloveniji.

[A] 487dUntitled-2.1336928219.jpg
Blaž Habjan, ki prek Zavoda Tovarna končuje projekt Stanovanjska kooperativa po švicarskem vzoru, pravi, da je v nekaterih švicarskih mestih tudi do petina stanovanj kooperativnih. V Sloveniji bi lahko po njegovem mnenju zdaj izvedli kak pilotni projekt, za več pa je nujno treba spremeniti zakonodajo in zagotoviti ustrezno financiranje.

Stanovanjske kooperative so neprofitna združenja, v katera se vključujejo izključno ljudje, ki zgradijo in kasneje najamejo stanovanja, ki so v lasti kooperative. Njihova edina dejavnost je gradnja stanovanjske stavbe, odplačevanje hipotekarnega posojila in vzdrževanje stavbe. Blaž Habjan trenutno prek Zavoda Tovarna končuje projekt stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru, ki je podprt s sredstvi švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Prebivalcem Slovenije želi predstaviti drugačen način pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj, ki temelji predvsem na pobudi prebivalcev, ter ob tem odkriti in proučiti glavne ovire. Ugotavlja, da je Slovenija zrela za pilotni projekt, za večje kooperative pa bi morali spremeniti stanovanjsko zakonodajo v širšem smislu, predvsem pa določiti in izvajati stanovanjsko politiko, naklonjeno najemnim stanovanjem.

Občine prispevajo zemljišče

Habjan razlaga, da v tujini, predvsem v Švici, člani kooperative za gradnjo stanovanjske stavbe zberejo okoli pet odstotkov lastnih sredstev. Projekt seveda potrebuje financiranje, ki ga kooperativa pridobi prek hipotekarnih posojil komercialnih bank. Gre za dolgoročna posojila, ki se odplačujejo z najemnino stanovalcev članov kooperative. Stavba za vedno ostane v lasti kooperative, zemljišča pa največkrat lokalna skupnost odda v trajni najem pod ugodnimi pogoji. Lokalna skupnost lahko pomaga tudi tako, da postane delni porok hipotekarnega posojila in priskrbi premostitveno posojilo, s katerim kooperativa krije stroške dela na objektu do začetka črpanja posojila. Habjan ne vidi razloga, da takšnih projektov ne bi mogli izpeljati tudi v Sloveniji.

S tem po njegovem mnenju pridobijo tako lokalne skupnosti kot člani kooperative, ki živijo v stanovanjski stavbi. Slednji pridobijo stanovanje za nizko najemnino, lokalna skupnost pa si zagotovi, da ne more nihče odpraviti neprofitnih stanovanj na tej lokaciji brez njene privolitve, s čimer rešuje stanovanjsko problematiko na svojem območju.

Stoletna tradicija

Habjan dodaja, da stanovanjske kooperative v Švici in nekaterih drugih državah obstajajo več kot sto let. Večina se je v svojem delovanju od takrat spremenila, saj v svoje temeljno poslanstvo ob zagotavljanju stanovanj pod ugodnimi pogoji vedno bolj vključujejo še socialne in ekološke prvine. Predvsem so takšne kooperative značilne za mesta. V švicarskih mestih kooperativna stanovanja pomenijo tudi do 20 odstotkov stanovanjskega sklada. »V Sloveniji so občine, ki smo jim predstavili ta koncept, pokazale veliko zanimanje. Vendar morajo biti stanovanjske kooperative predvsem rezultat delovanja prebivalcev,« pravi Blaž Habjan. Kot poudarja, moramo najprej imeti civilno pobudo, lokalne skupnosti pa jim gredo lahko le bolj ali manj na roke.

Morali bi prilagoditi zakonodajo

Ključne spremembe zakonodaje se morajo zgoditi pri načinu obračunavanja neprofitne najemnine. Ta bi morala biti stroškovna, z določitvijo najvišjega stroška gradnje. Potem bi morali spremeniti način dodeljevanja stanovanjskih subvencij, ki bi se morale stanovalcem dodeljevati glede na njihov dohodkovni status. Cenzus za dodelitev subvencije bi moral biti bistveno višji, kot je zdaj, saj bi moral vključiti najmanj tiste s povprečnimi prihodki.

Spremeniti bi bilo treba tudi vse zakone in podzakonske akte, ki zadevajo to področje, tako da bi neprofitne kooperative sistemsko vključili kot enakopravne partnerje javnim stanovanjskim organizacijam pri gradnji neprofitnih stanovanj. Kooperativam in drugim zasebnim vlagateljem v neprofitna stanovanja bi morali omogočiti, da sami določijo, kdo je upravičen oziroma kdo ima prednost pri pridobitvi stanovanja v njihovih zgradbah ob tem, da ne izgubi podpore. Sprejeti ali spremeniti pa bi morali tudi pravne okvire, ki tako zasebno lastniško gradnjo zelo prepuščajo stihiji in jo s tem spodbujajo, kakor pravne okvire za trg najemnih stanovanj; ta zdaj ostaja neurejen in zato neprivlačen tako za najemojemalce kot resne najemodajalce.

Od varstva otrok do izposoje avtomobilov

Po izkušnjah iz tujine ima družabna plat pogosto celo večjo vlogo pri odločitvi za življenje v kooperativi kot zgolj ekonomski vidik. Med člani so tudi dovolj premož­ni, da bi si lahko zagotovili lastniško stanovanje, vendar jih prepriča družabno življenje, ki ga ponuja kooperativa.

Člani kooperative se odločajo za skupno reševanje zelo različnih problemov, kot so varstvo in učenje otrok, skrb za starejše, skupno urejanje okolice, izposoja avtomobilov, skupna urejena delavnica, soba za goste in drugo.

Stanovalci v stanovanjih kooperative v obliki društva ustanovijo združenje stanovalcev. Kooperativa z njim sklene pogodbo o upravljanju zgradbe in mu za to storitev tudi plačuje.

Financiranje

Stanovanjski sklad

Ženevska stanovanjska kooperativa Codha, ki je v raziskavi Stanovanjska kooperativa po švicarskem vzoru partner Zavoda Tovarna, 95 odstotkov sredstev za svoje objekte pridobi s hipotekarnim posojilom, pet odstotkov pa je soudeležbe stanovalcev. Prva takšna posojila so dobili od Alternativne banke, katere poslanstvo je, da vlaga v družbeno odgovorne projekte. Danes pa kot posojilodajalke nastopajo tudi povsem običajne komercialne banke. Gre za dolgoročna posojila (tudi do 90 let) oziroma se v nekaterih primerih niti ne pričakuje, da se bo glavnica kadarkoli dokončno vrnila, saj so objekti v svoji življenjski dobi potrebni tudi večjih ali manjših prenov ali izboljšav. Za posojilodajalke je tukaj pomembna varnost naložbe in s tem zagotovljene obresti. Blaž Habjan, ki prek omenjenega zavoda vodi projekt, pravi, da bi tudi v Sloveniji potrebovali nekaj podobnega, kot je alternativna banka, dokler se ne opogumijo komercialne banke. Pri tem najprej pomislimo na Stanovanjski sklad RS, ki bi lahko opravil ali vlogo takšnega posojilodajalca ali pa vsaj tistega, ki bi kooperativam dajal potrebna jamstva za najetje komercialnega posojila.

Tri temeljna načela vzorčnih kooperativ

Želiš stike? Dobrodošel!

  • Prvo načelo: zagotavljati stroškovno ugodna stanovanja.
  • Drugo načelo: zagotavljati visoko kakovost bivanja tako v stanovanjih kot v skupnih prostorih in okolici.

    Tretje načelo: porabljati čim manj energije iz neobnovljivih virov, tako pri gradnji kot pri uporabi stavbe.

  • Pod visoko kakovostjo bivanja razumejo tudi socialno raznolikost stanovalcev, kar spodbuja tudi država skozi stanovanjsko politiko. Nekatere kooperative želijo doseči raznolikost stanovalcev. Zato v njihovih stavbah stanovalci pripadajo zelo različnim generacijam, družine se statusno razlikujejo, stanovanja so namenjena tudi samskim ljudem in družinam s številnimi otroki. Raznolikost ljudi v posameznih bivanjskih okoljih pomembno pripomore k skladnemu družbenemu življenju, ki si ga vsi želimo tudi v širših skupnostih.
  • Spodbujanje družabnega življenja je načelo, ki ga sprejemajo številne kooperative. Tako so denimo v zgradbah kooperative Choda nekatera pravila prav nasprotna, kot smo jih vajeni v običajnih blokovskih naseljih, kjer se je pogosto bolje zadržati, če si zaželiš stikov s sosedi. Pri stanovalcih v stavbah Codhe velja: »Imeti svoj mir ni moja glavna skrb. Če si želiš stikov, si dobrodošel.«

Oznake:   radar Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
GRADBENIŠTVO
Novice
Novice Vodnik: Kaj vse me čaka in kaj moram vedeti, če želim graditi hišo

Ni vse v nakupu parcele in montažne hiše, računajte na nekaj birokracije in vrsto dodatnih stroškov

GRADBENIŠTVO
Podjetniki in posamezniki, tako vam bo življenje grenila nova gradbena zakonodaja

Preverili smo, komu vse in kako bi nova gradbena zakonodaja lahko grenila življenje

GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator Po novem otežen vpis etažne lastnine 17

Novela zakona o evidentiranju nepremičnin prinaša za določen del lastnikov pomembno novost. Enostanovanjskih stavb, zgrajenih po 1....

GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator Kranjska Gora je predraga, da bi kupili nekaj apartmajev in od tega živeli

Nepreverjeno, vendar povsem verjetno iz Kranjske Gore: med planiškimi poleti je v času prevlade poljskega skakalca Adama Malysza nekaj...

GRADBENIŠTVO
Članki
Članki Tudi brez drugega tira ogromno dela za gradbince, poslov za več kot milijardo evrov 2

Danes bo znano, kdo je najugodnejši ponudnik za gradnjo druge cevi predora Karavanke – ocenjena vrednost gradbenih del je 121,5 milijona...

GRADBENIŠTVO
Gradnja stanovanj se je močno podražila 1

Visoka konjunktura v slovenskem gospodarstvu dviga stroške gradbenim podjetjem, kar se kaže pri višanju cen gradnje novih stanovanj, ki...

GRADBENIŠTVO
Članki
Članki (Anketa) Trg je pregret, povpraševanje je švignilo pod nebo

Nekatere razstavljavce na letošnjem sejmu Dom smo povprašali, kaj pričakujejo v letošnjem poslovnem letu in kako se prilagajajo...