Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci? Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci? Rast prihodkov je med gradbenimi velikani bolj kot ne stalnica, rast dobička pa ob tem nikakor samoumevna
Za boljši položaj koncesionarjev bo treba spremeniti rudarsko zakonodajo Za boljši položaj koncesionarjev bo treba spremeniti rudarsko zakonodajo Vloga občin pri odločanju o podelitvi rudarske pravice oziroma pri odločanju o njenem podaljšanju, kot jo ureja ZRud-1, je neprimerna.
Preveč ohlapna gradbena zakonodaja znižuje varnost zahtevnih infrastrukturnih objektov Preveč ohlapna gradbena zakonodaja znižuje varnost zahtevnih infrastrukturnih objektov Varnost pri načrtovanju zagotavlja en človek, odgovorni projektant gradbene konstrukcije, pri tem pa zakon ne predvideva nadzora. To je v popolnem nasprotju z vsemi znanimi sistemi zagotavljanja kakovosti, kjer je nadzor bistveni del
Oglasno sporočilo

Sami poskrbimo za pravično obdavčenje

Čas branja: 3 min
23.02.2014  22:30
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev vsem lastnikom nepremičnin predlaga, naj še enkrat preverijo, kako so njihova stanovanja, hiše, garaže, zemljišča evidentirani v javnih evidencah, ter uredijo podatke pri njihovih nosilcih oziroma vzdrževalcih.

To lahko storijo s preprostimi registrskimi postopki ali kompleksnejšimi geodetskimi in pravnimi storitvami.

Leto 2014 bo vsekakor zaznamoval davek na nepremičnine. Ta se bo dotaknil najverjetneje vseh državljanov, če ne neposredno, pa posredno. Na to vpliva predvsem dejstvo, da imamo zelo velik delež lastniških nepremičnin, ki smo jih v različnih okoliščinah pridobili v preteklosti. Ali se zdaj že zavedamo, da kot lastniki nimamo samo pravic, ampak tudi obveznosti?

Podatke je treba urediti

Država je v nepremičninah našla podlago, da zakrpa luknjo v proračunu. Zdaj imamo idealno možnost, da sami poskrbimo, da bo obdavčenje pravično glede na podatke v evidencah, ki naj odsevajo dejansko stanje na terenu, česar za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) ne moremo trditi - vsaj ne na ravni države. Največ zapletov povzroča predvsem dejstvo, da smo v prejšnjem sistemu jemali vse kot skupno premoženje. Počasi se zavedamo, in to največkrat, žal, šele, ko na lastni koži občutimo, da je treba urediti podatke o lastništvu in s tem povezanimi pravicami v zemljiški knjigi. Tu je treba omeniti poskuse ureditve z interventnimi zakoni, ki pa niso v celoti rešili položaja, tako da bi bila zagotovljena popolna pravna varnost. Morda nam bo zadeve uspelo končati v okviru ZVEtL (zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi), ki je zaradi medijske prepoznavnosti sprožil odobravanje širše javnosti, čeprav bi v večini primerov lahko šlo za klasičen nepravdni postopek.

V registru le podatki iz popisa nepremičnin

Zmotno je tako prepričanje, da smo za potrebe obdavčenja, torej z vpisom v register nepremičnin (REN), zadevo rešili. REN je samo zbirka podatkov iz popisa in zajema iz drugih evidenc, ki ob pomanjkanju podatkov v matičnih evidencah ponujajo podlago za potrebe obdavčitve.

Tako moramo začeti iskati posamezne rešitve za popravo podatkov oziroma odpravo napak v izvornih evidencah iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb, občinskih prostorskih načrtov in centralnega registra prebivalstva (CRP). Zanimivo je, da je kataster povezan s CRP in tako premore ažurne podatke o lastnikih, česar pa ne moremo trditi za zemljiško knjigo.

V prvih dneh po prejemu obvestil opažamo pri lastnikih, ki se obračajo na gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, da jih zanimajo predvsem tri stvari: rezidenčnost, zemljišča za gradnjo objektov (ZGS) in vrednost nepremičnine. Po pričakovanju so lastniki veliko bolje obveščeni in poučeni o stanju osnovnih podatkov svojih nepremičnin ter znajo kar dobro na spletnih naslovih oziroma aplikacijah dostopati do posameznih vrednosti. Veliko večje težave jim delajo podatki zemljiške knjige in njihovo razumevanje. Zato je dobro poudariti, da so podatki v REN prišli iz različnih evidenc.

Najprej preverjanje podatkov

Strankam člani združenja najprej preverijo, ali so prevzeti podatki ustrezni, oziroma jih napotijo na ustrezno ustanovo, kjer jih lahko popravijo. Veliko vprašanj se postavlja tudi z določitvijo ZGS, ki so ga nekatere občine sprejele šele pred kratkim in z njim posamezni lastniki niso bili seznanjeni. Postavlja se vprašanje, ali bi bilo treba za te podatke narediti javno razgrnitev, h kateri bodo imeli posamezniki možnost pripomb oziroma ugovorov. Zgodi se namreč, da zemljišča niso vsa primerna za gradnjo zaradi različnih omejitev v prostoru in jih je treba obravnavati posamič. Vprašljivi so dostopi, komunalna opremljenost, nagib terena, obremenjenost z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) in drugo.

Pri vrednostih nepremičnin bi omenili, da gre za posplošene tržne vrednosti in predvsem, da so te pridobljene z množičnim vrednotenjem. Poudarek je na množičnem, saj za tako veliko nepremičnin drugačna metoda ne bi bila sprejemljiva. Zavedati se moramo, da so vrednosti določene za potrebe obdavčenja, in ne za neposredno uporabo pri prodaji na prostem trgu.

O cenah stanovanj nepremičninski posredniki menijo, da precej dobro izražajo dejansko prodajno ceno, kar je tudi razumljivo, saj so pridobljene iz pravnih poslov. Ti so zajeti v evidenci trga nepremičnin (ETN), ki je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. V nekaterih primerih, kjer bo šlo za večja odstopanja kot 40 odstotkov pripisane vrednosti, bo dopustna možnost posamičnega dokazovanja znižanja osnove. Te spremembe bodo najverjetneje prišle v poštev pri večjih vremenskih nevšečnostih, kot so žled, povodenj, plazovi, potresi, požari in druge.

Neevidentiranih še veliko javnih cest

Posebno težavo za lastnike pomeni še neevidentirano grajeno javno dobro, kar so v naravi občinske in državne ceste ter železnice. Na obvestilih naj bodo pozorni, ali je delež zemljišča - njihovih parcel - oproščen plačila davka. Ker je ustrezna rešitev le celostna odmera in prepis lastništva, so nekatere občine vestno, nekatere pa šele zdaj bolj pospešeno začele urejati tudi to področje, vendar zaradi velikih zaostankov in krčenja proračuna to ne bo urejeno v prihodnjih nekaj letih.

Ureditev podatkov o neprimernem zemljišču za gradnjo

Zemljišče za gradnjo stavb je po vrednotenju nepremičnin najbolj vredno zemljišče in ga določa občina. Če ugotovimo, da večji del parcele za gradnjo stavb ni primeren, je treba izdelati elaborat, ki izkazuje stanje na terenu (plazovito, ni dostopa, bližina elektrovoda ...), in ga kot obrazložitev posredovati na oddelek za prostor na občini, ki bo zahtevek proučila in znova določila površino za gradnjo primernega zemljišča. Te spremembe niso vezane na spremembe prostorskih aktov in jih občina lahko izvaja hitro in učinkovito, spremembo pa bo sporočila na geodetsko upravo.

Konkreten primer: Z elaboratom so ugotovili, da je na 3.600 kvadratnih metrov velikem zazidljivem zemljišču za gradnjo primernih le 800 kvadratnih metrov. Lastnik bo na leto prihranil 855,60 evra.

Stanje pred ureditvijo podatkov o nepremičnini:

Vrednost nepremičnine: 244.080,00 evra

Davčna stopnja: 0,5 odstotka

Davčna obremenitev: 1.220,40 evra/leto

Stanje po ureditvi podatkov o nepremičnini:

Vrednost nepremičnine: 72.960,00 evra

Davčna stopnja: 0,5 odstotka

Davčna obremenitev: 364,80 evra/leto

Letni prihranek: 855,60 evra ali 70 odstotkov

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
GRADBENIŠTVO
Nova gradnja v Ljubljani: Kje boste lahko rešili svoje stanovanjsko vprašanje?

Pregledali smo stanovanjske projekte, ki v kratkem prihajajo na trg

GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator S predlogi Levice bi lahko slovenski stanovanjski trg postal podoben vietnamskemu 109

»Česar Američani v njihovem glavnem mestu niso uničili z bombami, so to pozneje storile oblasti, ki so omejile najemnine stanovanj,«...

OGLAS
GRADBENIŠTVO
Nepremičninski inf
Nepremičninski informator Ljubljana bo dobila 230 stanovanj po več kot pet tisočakov za kvadratni meter 19

V Ljubljani bodo letos končno začeli graditi tri stanovanjske objekte v središču mesta, ki jih lahko uvrstimo v kategorijo top ponudbe...

GRADBENIŠTVO
Novice
Novice Kako so lani poslovali največji slovenski gradbinci?

Rast prihodkov je med gradbenimi velikani bolj kot ne stalnica, rast dobička pa ob tem nikakor samoumevna

GRADBENIŠTVO
To so poslovne stavbe, ki se trenutno gradijo v Ljubljani 1

Po letih velike gospodarske rasti so se le zbudile tudi investicije v poslovne stavbe

GRADBENIŠTVO
Slovenija
Slovenija To so Jankovićevi največji projekti za obnovo infrastrukture 2

Ker pri Jankoviću ne znajo navesti petih največjih projektov v obnovo infrastrukture, smo jih poiskali sami