Čas branja: 3 min
21.11.2016  20:30
Z uporabo BIM bodo faze projektiranja objektov ostale približno enake kot doslej. Vendar pa bo komunikacija med udeleženci v projektu precej bolj preprosta, pregledna in zanesljiva.

V članku si predstavljajmo izmišljen projekt za izgradnjo enostanovanjske stavbe z uporabo BIM-pristopa. V projektu sodelujejo investitor, arhitekt, projektant gradbenih konstrukcij, projektant strojnih inštalacij in projektant elektroinštalacij. Na sestanku za projekt enodružinske stavbe se dogovorijo za uporabo BIM-pristopa.

Arhitekt in investitor

Investitor in arhitekt, zadnji je odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture, se dogovorita o konceptualni zasnovi enodružinske stavbe. Arhitekt nato izdela konceptualni BIM-model stavbe stopnje razvitosti LOD 200. V tem delu se določi model arhitekture, in sicer arhitekturni elementi: plošča, zunanje stene, notranje stene, streha in osnovno stavbno pohištvo. Omenjeni generični elementi še nimajo nujno natančnih dimenzij, količin in orientacije. Projektant ta del odloži v oblak (BIM-strežnik), kjer ga lahko investitor pregleda.

S pregledovalnikom si stavbo ogleda z različnih perspektiv in prerezov. Če ima nove zahteve, jih v zapisu BCF zapiše z besedo in sliko ter jih odloži v oblak. Po pregledu novih zahtev arhitekt model prilagodi in posodobi zadnjo verzijo BIM-modela zgradbe iz oblaka. Rezultat interakcije arhitekt-investitor je BIM-model stavbe, izdelan v skladu z LOD 300 – arhitekturni elementi so povezani v sistem, količine, orientacije so natančne.

Statika hiše

Delati lahko začne gradbeni inženir statik oziroma odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, ki pridobi BIM-model iz BIM-strežnika. BIM-model je osnova za projektiranje konstrukcijskih elementov stavbe, pri čemer računski model v svojem programu pripravi neposredno iz geometrije BIM-modela. Prihranek je že v tem, da mu ni treba izdelati novega geometrijskega modela v svojem programu. V skladu s statičnim računom doda v arhitekturni model vse manjkajoče konstrukcijske elemente in posodobi skupni BIM-model v oblaku.

Projektant statike pri izbiri konstrukcijskih elementov že upošteva tudi tehnologijo izvedbe. Tako lahko na primer izbere prednapete opečne preklade določenega proizvajalca in podatek o proizvajalcu in tipu elementa zapiše v BIM-model. Morebitne zahteve posreduje arhitektu v obliki novega zapisa BCF v oblaku. Tako je vsa komunikacija med arhitektom in statikom kronološko arhivirana. Arhitekt obravnava zahteve statika in posodobi skupni BIM-model v oblaku.

Projektiranje strojnih inštalacij

Delati lahko začne projektant strojnih inštalacij oziroma odgovorni projektant strojnih inštalacij. Ta bo v model dodal vse potrebne inštalacije za fekalno kanalizacijo, vodovod, zbiranje deževnice, toplotno črpalko, talno ogrevanje, pohlajevanje, hlajenje in prezračevanje z rekuperacijo ter za kamin. Projektant strojnih inštalacij uporabi BIM-model iz oblaka, ki zdaj že vsebuje natančne arhitekturne in konstrukcijske elemente. Projektant pri načrtovanju posega v arhitekturne in konstrukcijske elemente modela. Tako lahko določi, da bodo cevi za prezračevanje za dovod svežega in odvod odpadnega zraka vgrajene v etažne AB-plošče in da bodo potekale v vertikalnem jašku, kar zahteva vnovično preverbo statike etažne plošče. Zato je treba izvesti nekaj dodatnih iteracij s statikom in arhitektom, vse medsebojne zahteve pa se evidentirajo skozi komunikacijo, zapisano v BCF in arhivirano v oblaku.

Projektiranje elektroinštalacij

Nato začne načrtovati projektant elektroinštalacij, ki pri projektiranju uporabi skupni model iz oblaka, v katerem so že vsi predhodni rezultati projektiranja, vključno z delom arhitekta, statika in strojnika. Projektant elektroinštalacij bo svoje delo opravil v skladu z dogovorjenim BIM-protokolom. Rezultat projektiranja je model stopnje razvitosti LOD 350, kjer so detajlirani vsi elementi modela, kot jih lahko dobavi proizvajalec.

 
 

Andrej Tibaut je docent in vodja Katedre za gradbeno in prometno informatiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
NEP&GRAD
Nepremičnine
Nepremičnine Kako vam bodo nepremičninski posredniki po novem zaračunali provizijo za najemne posle

Za posredovanje pri najemu boste še plačevali od 1,5 do dve najemnini ali pa posredniki posla ne bodo opravili

NEP&GRAD
Slovenija
Slovenija Pregledali smo, kako dolgo izvajalci gradijo stanovanjske hiše 1

Kdaj lahko izvajalci klasičnih in montažnih hiš začnejo z gradnjo in kako dolgo gradnja traja?

NEP&GRAD
Nepremičninski agenti trdijo, da se tudi za ceno novogradenj lahko izpogaja nižja cena 1

Na drugi strani prodajalci novozgrajenih stanovanj pravijo, da so cene fiksne in da se lahko pogaja le o shrambah in parkirnih mestih