Gradbeniki sporočajo.

Projekt ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo med najboljšimi letošnjimi inovacijami energetike
19.10.2017 07:50
Multidisciplinarni projekt toplotne izolacije iz odpadnega filca, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG), je na konferenci Inovacija energetike 2017 ...
Več ▼

Multidisciplinarni projekt toplotne izolacije iz odpadnega filca, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG), je na konferenci Inovacija energetike 2017 zasedel drugo mesto med najboljšimi letošnjimi inovacijami s področja energetike. 

Dr. David Antolinc je na konferenci predstavil rezultate projekta reciklaže tekstilnih odpadkov iz filca za izdelavo toplotno izolativnega materiala za potrebe v gradbeništvu, ki so ga na fakulteti izvajali v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Projekt so razvijali skupaj z ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, ekonomsko fakulteto ter podjetjema CEP in Filc.

V projektu pa so sodelovali tudi študenti FGG. Kreativna študentska ekipa, v kateri so bili Enej Truden, Doron Hekič, Jernej Vozelj, Gašper Rus in Benjamin Cerar, je veliko pripomogla k uspehu projekta.

Konferenca Inovacija energetike 2017 je bila 11. oktobra na Brdu pri Kranju. Na njej se tradicionalno predstavijo najboljše inovacije in inovativni projekti s področja energetike.

Strokovni kolokvij asfalterjev bo konec novembra na Bledu
17.11.2017 11:33
Strokovni kolokvij asfalterjev bo konec novembra na Bledu Na Bledu se bo v organizaciji Združenja asfalterjev Slovenije 30. novembra in 1. decembra odvijal 16. Kolokvij asfalti, bitumni in ...
Več ▼

Strokovni kolokvij asfalterjev bo konec novembra na Bledu

Na Bledu se bo v organizaciji Združenja asfalterjev Slovenije 30. novembra in 1. decembra odvijal 16. Kolokvij asfalti, bitumni in vozišča. Organizator obljublja kakovostna predavanja domačih in tujih predavateljev ter povečan obseg razstavnih prostorov, kjer bodo predstavili najnovejšo digitalno asfaltersko opremo za proizvodnjo, transport, vgrajevanje in zagotavljanje ter nadzor kakovosti. Poleg tega bodo predstavniki slovenskih gradbenih družb, investitorjev in državnih institucij predstavili svoje predloge sprememb za izboljšanje poslovnega okolja, s čimer bi gradbeništvo dobilo nov razmah ter gradbene šampione.

Več informacij in program je na voljo TUKAJ.

Projekt ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo med najboljšimi letošnjimi inovacijami energetike
19.10.2017 07:50
Multidisciplinarni projekt toplotne izolacije iz odpadnega filca, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG), je na konferenci Inovacija energetike 2017 ...
Več ▼

Multidisciplinarni projekt toplotne izolacije iz odpadnega filca, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG), je na konferenci Inovacija energetike 2017 zasedel drugo mesto med najboljšimi letošnjimi inovacijami s področja energetike. 

Dr. David Antolinc je na konferenci predstavil rezultate projekta reciklaže tekstilnih odpadkov iz filca za izdelavo toplotno izolativnega materiala za potrebe v gradbeništvu, ki so ga na fakulteti izvajali v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Projekt so razvijali skupaj z ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, ekonomsko fakulteto ter podjetjema CEP in Filc.

V projektu pa so sodelovali tudi študenti FGG. Kreativna študentska ekipa, v kateri so bili Enej Truden, Doron Hekič, Jernej Vozelj, Gašper Rus in Benjamin Cerar, je veliko pripomogla k uspehu projekta.

Konferenca Inovacija energetike 2017 je bila 11. oktobra na Brdu pri Kranju. Na njej se tradicionalno predstavijo najboljše inovacije in inovativni projekti s področja energetike.

Odprli avtocestni priključek Šmarje - Sap
12.10.2017 16:40
DARS je danes odprl avtocestni priključek Šmarje - Sap. Dosedanji polovični priključek so spremenili v polnega, prenovili so obstoječi nadvoz prek avtocestne trase, zgradili novega in ...
Več ▼

DARS je danes odprl avtocestni priključek Šmarje - Sap. Dosedanji polovični priključek so spremenili v polnega, prenovili so obstoječi nadvoz prek avtocestne trase, zgradili novega in rekonstruirali nadvoz prek železniškega tunela pri Šmarju Sap. V tem kraju je glavni izvajalec del novomeški CGP rekonstruiral 400 metrov obstoječe regionalne ceste s pločniki, avtobusnima postajama in komunalnimi ter telekomunikacijskimi instalacijskimi vodi. Pri izgradnji so izkopali okoli 24 tisoč kubičnih metrov materiala, vgradili 31 tisoč kubičnih metrov kamnitih nasipov, od tega 22 tisoč iz stranskega odvzema. V ceste je bilo vgrajeno okoli 14 tisoč drobljenih kamnin, ter  25 tisoč kvadratnih metrov asfalta.

DARS je leta 2004 v investicijskem programu vrednost celotnega projekta ocenil na 7,9 milijona evrov brez DDV, pri čemer je delež gradbenih del predstavljal 6,6 milijona evrov brez DDV. Vendar je pozneje uspel z razpisom za oddajo del ocenjeno vrednost gradbenih del znižati za kar 47 odstotkov. Pogodbo je sklenil z novomeško družbo CGP kot izvajalcem del ter Občino Grosuplje kot sofinancerko. Vrednost pogodbenih del tako znaša 3,5 milijone evrov brez DDV.

 

Dan odprtih vrat na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
12.10.2017 13:34
Na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo 19. oktobra potekal četrti Dan odprtih vrat. Vrata prostorov na Jamovi cesti 2 v Ljubljani bodo odprta od 9. do 17. ...
Več ▼

Na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo 19. oktobra potekal četrti Dan odprtih vrat. Vrata prostorov na Jamovi cesti 2 v Ljubljani bodo odprta od 9. do 17. ure. Ker bo v prihodnje kader s tehniško izobrazbo zelo iskan, želi fakulteta mladim z zanimivimi in interaktivnimi predstavitvami ponuditi čim več informacij o poklicnih možnostih v gradbeništvu, vodarstvu, okoljskem inženirstvu, geodeziji, stavbarstvu in prostorskem načrtovanju.

Dan odprtih vrat bo ponudil predstavitve vseh študijskih programov I. stopnje na tej fakulteti.

 

Gradbeništvo

Mentorji in študenti oddelka za gradbeništvo bodo udeležencem razložili, kdaj so tla zadosti trdna za gradnjo, razkrili zakonitosti gradnje mostov in s pomočjo potresne mize z udeleženci iskali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb. Obiskovalci bodo veliko slišali tudi o gradbenih materialih in obnašanju konstrukcij. Na predstavitvah bodo prikazali še različne naprave, kot so radar, ultrazvok in sklerometer za preiskavo konstrukcije.

 

Geodeti

Udeleženci bodo spoznali delo geodeta, geodetske merske instrumente in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. S kratko demonstracijo bodo prikazali zajem 3D podatkov z laserskim skenerjem ter delovanje sistema GNSS. Predstavili bodo uporabnost prostorskih podatkov in izdelavo 3D prikaza z enostavnim GIS orodjem. Na eni od delavnic bodo zasnovali tudi manjšo sosesko.

 

Okoljsko gradbeništvo

Udeležencem bodo predstavili model podtalnice ter model premeščanja rečnih sedimentov. Pomerili se bodo v kvizu »Si želiš postati vodar«. Seznanili se bodo z meritvami, ki predstavljajo osnovo vsake raziskave ali napovedi, ter poskušali izmeriti, kdaj padavine vodijo v poplave.

Na mariborski gradbeni fakulteti bo posvet o novih vidikih razvoja javne prometne infrastrukture
06.10.2017 13:13
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije bo 18. oktobra na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru organiziralo strokovni posvet z naslovom Novi vidiki ...
Več ▼

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije bo 18. oktobra na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru organiziralo strokovni posvet z naslovom Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture. Osvetlili bodo priložnosti, izzive in probleme pri načrtovanju in upravljanju javne prometne infrastrukture do leta 2025.

Na posvetu bodo udeleženci poiskali razvojne izzive na področju javne prometne infrastrukture in odgovore, kako povečati učinkovitost procesov za pripravo in vodenje investicij. Predstavniki ministrstev za infrastrukturo ter okolje in prostor, državno inženirsko podjetje DRI ter predstavniki Direkcije za infrastrukturo in vode bodo predstavili operativne načrte za razvoj prometne in vodne infrastrukture. Opozorili bodo še na kolizijo med posameznimi zakoni, ki urejajo okolje, kmetijstvo in prostor.

Izpostavili bodo tudi vlogo inženirske in gradbene stroke, ki bo morala aktivirati notranje rezerve. Organizatorji izpostavljajo predvsem liberalizacijo konkurenčnosti pri javnih razpisih, razvoj gradbene projektive in operative, zniževanje stroškov in povezovanje za višanje konkurenčnosti.

Primerno razvito prometno omrežje, kamor sodijo sodobne ceste in železnice, je pomemben del državne infrastrukture in veliko nacionalno bogastvo. Upravljanje in gospodarjenje s sodobnim prometnim omrežjem je kompleksen proces, na katerega vpliva vrsta dejavnikov, od naravnih, tehničnih, zgodovinskih, socioloških in ekonomskih.

Dogodek soorganizirata še Inženirska zbornice Slovenije in Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, častni pokrovitelji so mariborska Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Mestna občina Maribor ter ministrstvo za infrastrukturo.

Več informacij in program je na voljo TUKAJ.