Gradbeniki sporočajo.

Na Brdu bo novembra potekala že četrta BIM konferenca
28.06.2018 11:07
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je generalni sponzor letošnje strokovne konference siBIM, na kateri bodo med drugim predstavili akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju ...
Več ▼

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je generalni sponzor letošnje strokovne konference siBIM, na kateri bodo med drugim predstavili akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Sloveniji.

Na dogodku, ki ga pod sloganom Dobrodošla, prihodnost! 22. novembra organizira Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu, se bodo letos že četrtič zbrali gradbeniki, arhitekti, strojniki, elektrotehniki, naročniki projektov in predstavniki izobraževalnih inštitucij. Udeležencem bodo predstavili konkretne BIM projekte, in stališča predstavnikov sorodnih združenj iz Evrope.

Številni predavatelji in razstavljavci bodo prikazali prihodnost gradbeništva v Sloveniji. Med njimi bo tudi dr. Žiga Turk, ki že dolgo izpostavlja, da industrija 4.0 prinaša velike spremembe tudi v gradbeništvu.

Na svoje bodo prišli vsi radovedni, ki jih zanima, kako bo digitalizacija na področju grajenega okolja s pomočjo BIM-procesa omogočila popolno sledljivost ter časovne in finančne prihranke. Slednje je še posebej pomembno pri javnih investicijskih projektih, kjer bo uvedba BIM investicijski proces za vselej spremenila.

V sklopu konference bo potekalo tudi 3. tekmovanje BIMathlon, na katerem bodo študenti gradbenih fakultet s pomočjo BIM procesa reševali zastavljene gradbene izzive.

47. Geodetski dan: Geodezija – stroka priložnosti!?
21.03.2019 07:44
Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je skupaj z lokalnim Dolenjskim geodetskim društvom in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS, Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in ...
Več ▼

Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je skupaj z lokalnim Dolenjskim geodetskim društvom in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS, Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI organizirala 47. Geodetski dan. Dogodek se je simbolično začel že v četrtek z otvoritvijo razstavnega prostora in slavnostno akademijo, kjer je udeležence nagovoril predsednik Državnega zbora RS, mag. Dejan Židan. Zveza geodetov Slovenije je ob tej priložnosti podelila Plaketo za življenjsko delo geodetu, 90-letnemu Marjanu Jenku.

V petek, 15. marca 2019, se je v okviru Geodetskega dneva odvijal strokovni simpozij z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti!? Dogodek že tradicionalno predstavlja pomembno platformo za izmenjavo pogledov in znanj med akademsko-raziskovalno sfero, javnim in zasebnim sektorjem. Tudi v letošnjem programskem odboru so sodelovali predstavniki vseh omenjenih sfer – UL FGG in akademsko-raziskovalno sfero so zastopali dr. Marjan Čeh, dr. Anka Lisec in dr. Tilen Urbančič.

Tema letošnjega simpozija se je nanašala priložnosti geodetske in geoinformacijske stroke na hitro razvijajočem se trgu. Priložnosti in spremembe v geodetsko-geoinformacijski stroki narekujejo predvsem izredno hiter razvoj tehnologij za zajem in posredovanje prostorskih podatkov, vse bolj razširjena uporaba geolokacijskih storitev in posledično vse večje zahteve družbe po takšnih storitvah. Ta izjemna rast zahteva predvsem ustrezno izobraževanje, vseživljenjsko usposabljanje in ustrezno kadrovsko politiko tako v javni kot zasebni sferi.

Številne udeležence je nagovoril mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije, otvoritveni govor pa je imel Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS. Pozdravu mag. Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto, Tomaža Petka, generalnega direktorja Geodetske uprave RS, ter predsednika Dolenjskega geodetskega društva Boštjana Puclja, je sledil strokovni program z vabljenimi predavatelji.

Uvodnemu predavanju dr. Marjana Čeha, predsednika programskega odbora 47. geodetskega dne, ki je predstavil izzive geodetske stroke predvsem z vidika usposobljenosti in kompetenc sodobnega geodeta, je sledilo vabljeno predavanje dr. Borisa Dularja iz novomeške tovarne zdravil Krka. Dr. Boris Dular je izpostavil, da so v Krki že od vsega začetka delovanja svojo razvojno in raziskovalno ter tržno uspešnost povezali z znanjem kot strateško usmeritvijo in konkurenčno prednostjo. Gost iz Irske, Raymond Murphy, lastnik in izvršni direktor strateškega vodenja pri mednarodnem geodetskem podjetju Murphy Surveys je predstavil kadrovske in poslovne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju na področju geodezije in geoinformatike v enajstih državah.

Sledila je predstavitev aktualnih projektov na področju nepremičninske administracije in prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mestne občine Novo mesto ter nekaterih zasebnih podjetij so predstavili svoje dejavnosti, rezultate projektov in načrte na omenjenih področjih. Posebna pozornost je bila namenjena tudi izzivom stroke, ki jih prinaša množica prostorskih podatkov tako z vidika arhiviranja teh podatkov kot z vidika uporabe teh podatkov za pridobivanje informacij v podporo odločanju v prostoru.

Lumar prejel Znak kakovosti v graditeljstvu
07.03.2019 09:39
Lumar je za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše prejel priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu. »Za nas, zaposlene in dosedanje delo, je to veliko priznanje in obveza za ...
Več ▼

Lumar je za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše prejel priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu. »Za nas, zaposlene in dosedanje delo, je to veliko priznanje in obveza za naprej. Gre za pomemben znak kakovosti, saj se ne osredotoča zgolj na kakovost produkta, ampak tudi na procese in poslovno odličnost,« je ob podelitvi povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. Znak, ki ga podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK, označuje izdelke in storitve, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec pa zahteve glede zagotavljanja kakovosti in poslovne odličnosti. Lumar je pred več kot desetimi leti izvedel pilotne in prototipne projekte, od prve pasivne hiše leta 2007, plus energijske hiše 2009, aktivne hiše za poskusno bivanje 2013, pa vse do tega, da so kot prvi začeli standardno v vse svoje hiše vgrajevati sisteme komfortnega prezračevanja. »S procesom nenehnih izboljšav smo v desetih letih uspeli pripeljati naše rešitve do te faze, da jih lahko za sprejemljivo ceno ponudimo kupcem kot standardne rešitve. Danes tako že standardno ponujamo hiše, ki z energijo sonca pokrijejo vse potrebe za delovanje hiše in mobilnost. V tem vidimo tudi velik del našega poslanstva. To je v ozaveščanju širše javnosti, v uvajanju novih produktov na trg, ki tudi ostale ponudnike silijo k temu, da morajo slediti in razvijati svoje produkte,« je dodal Lukić.

V Mariboru konec marca posvet o uporabi mavčnih oblog v več etažni leseni gradnji
06.03.2019 13:15
Mariborska Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo organizira strokovni posvet Sodobne rešitve uporabe mavčnih oblog v okvirni več etažni leseni gradnji. Na posvetu, ki ...
Več ▼

Mariborska Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo organizira strokovni posvet Sodobne rešitve uporabe mavčnih oblog v okvirni več etažni leseni gradnji. Na posvetu, ki bo  28. marca potekal v prostorih omenjene mariborske fakultete na Smetanovi 17, bodo ob prednostih uporabe teh materialov v gradnji sodobnih stavb poudarili uveljavljene računske metode za določanje statične nosilnosti in horizontalne stabilnosti. Govorili bodo govorili še o odpornosti, ekološkem in stavbenem vidiku, prikazali bodo praktične preizkuse protivlomne in požarne odpornosti stene obložene z mavčnimi ploščami. Na posvetu bodo predavali profesorji iz mariborske gradbene fakultete, proizvajalci mavčnih plošč in podjetja, ki jih vgrajujejo. Udeležba je brezplačne in omejena, pred tem pa se je treba obvezno prijaviti na: www.fgpa.um.si/posvet-rigips

Osnutek zakona za vzpostavitev katastra nepremičnin
08.01.2019 13:14
Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je pripravila osnutek zakona, na podlagi katerega bodo vzpostavili kataster nepremičnin, nov zakon pa bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju ...
Več ▼

Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je pripravila osnutek zakona, na podlagi katerega bodo vzpostavili kataster nepremičnin, nov zakon pa bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin. Združil bo zemljiški kataster in kataster stavb, s čimer bodo dobili temeljno evidenco podatkov o stavbah in parcelah. Po načrtih naj bi zakon sprejeli konec leta 2019, uporabljati pa bi se začel konec leta 2021.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Kataster nepremičnin bo temeljna evidenca podatkov o legi, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb. V njem bodo le podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin - določena bosta položaj in oblika glede na geodetsko izmero - ne bo pa tudi podatkov o stvarnih pravicah na teh objektih. "Evidentirano bo dejansko stanje, torej vse, kar obstaja v naravi," je na okrogli mizi o osnutku zakona, ki so jo decembra pripravili na ljubljanski pravni fakulteti, povedal Aleš Seliškar z Gursa. Podatki o pravnem oziroma upravnem statusu bodo dostopni v povezanih evidencah. Matična evidenca za podatke o lastništvu, pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih o nepremičninah bo ostala zemljiška knjiga.

Hkrati z zakonskim predlogom pripravljajo tudi informacijsko rešitev. Del projekta eProstor je namreč tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc in elektronsko poslovanje v postopkih npr. za pridobivanje dovoljenj ali spreminjanje podatkov. Javna obravnava osnutka zakona je predvidena za februar 2019, vlada ga bo obravnavala predvidoma junija 2019, sprejem zakona je predviden konec leta 2019. (sta)

Osnutek zakona za vzpostavitev katastra nepremičnin
V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj
08.01.2019 13:10
Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova ...
Več ▼

Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova stala skoraj 660 tisoč evrov. Na obnovo zdaj čakata samo še dve stanovanjski enoti v Celju.

Večina obnovljenih stanovanj se nahaja v starem celjskem mestnem jedru, po pet pa jih je v celjskih soseskah Hudinja in Nova vas. Nepremičnine Celje imajo na razpolagi 955 stanovanj, ki jih najemajo za različne ciljne skupine, največ stanovanj pa je oddanih v neprofitni najem. Na listi za neprofitna stanovanja je po Brvarjevih besedah trenutno 400 prosilcev. Spomladi se sicer v Celju obeta nov razpis za neprofitna stanovanja.

Prosilcem, ki se bodo prijavili, je namenjen del novih stanovanj v celjski soseski Dečkovo naselje. Gradnja 142 stanovanj v tej soseski se bo začela letos, končana pa bo predvidoma konec leta 2020. Vrednost naložbe je ocenjena na več kot 13 milijonov evrov, celjska občina pa pričakuje pet milijonov evrov evropskih sredstev.

Kot je dejal Brvar, trenutno poteka pridobitev gradbenega dovoljenja in če bo šlo vse po načrtih, bi lahko projekt za ta dokument oddali v mesecu dni. Dodal je tudi, da bo gradnja komunalne infrastrukture stekla še to pomlad. V ta namen bo celjska občina zagotovila 1,3 milijona evrov, za gradnjo stanovanj pa morajo Nepremičnine Celje zagotoviti šest milijonov evrov, kar naj bi storili s posojili. (sta)

V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj