Gradbeniki sporočajo.

V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj
08.01.2019 13:10
Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova ...
Več ▼

Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova stala skoraj 660 tisoč evrov. Na obnovo zdaj čakata samo še dve stanovanjski enoti v Celju.

Večina obnovljenih stanovanj se nahaja v starem celjskem mestnem jedru, po pet pa jih je v celjskih soseskah Hudinja in Nova vas. Nepremičnine Celje imajo na razpolagi 955 stanovanj, ki jih najemajo za različne ciljne skupine, največ stanovanj pa je oddanih v neprofitni najem. Na listi za neprofitna stanovanja je po Brvarjevih besedah trenutno 400 prosilcev. Spomladi se sicer v Celju obeta nov razpis za neprofitna stanovanja.

Prosilcem, ki se bodo prijavili, je namenjen del novih stanovanj v celjski soseski Dečkovo naselje. Gradnja 142 stanovanj v tej soseski se bo začela letos, končana pa bo predvidoma konec leta 2020. Vrednost naložbe je ocenjena na več kot 13 milijonov evrov, celjska občina pa pričakuje pet milijonov evrov evropskih sredstev.

Kot je dejal Brvar, trenutno poteka pridobitev gradbenega dovoljenja in če bo šlo vse po načrtih, bi lahko projekt za ta dokument oddali v mesecu dni. Dodal je tudi, da bo gradnja komunalne infrastrukture stekla še to pomlad. V ta namen bo celjska občina zagotovila 1,3 milijona evrov, za gradnjo stanovanj pa morajo Nepremičnine Celje zagotoviti šest milijonov evrov, kar naj bi storili s posojili. (sta)

V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj
Osnutek zakona za vzpostavitev katastra nepremičnin
08.01.2019 13:14
Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je pripravila osnutek zakona, na podlagi katerega bodo vzpostavili kataster nepremičnin, nov zakon pa bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju ...
Več ▼

Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je pripravila osnutek zakona, na podlagi katerega bodo vzpostavili kataster nepremičnin, nov zakon pa bo nadomestil veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin. Združil bo zemljiški kataster in kataster stavb, s čimer bodo dobili temeljno evidenco podatkov o stavbah in parcelah. Po načrtih naj bi zakon sprejeli konec leta 2019, uporabljati pa bi se začel konec leta 2021.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Kataster nepremičnin bo temeljna evidenca podatkov o legi, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb. V njem bodo le podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin - določena bosta položaj in oblika glede na geodetsko izmero - ne bo pa tudi podatkov o stvarnih pravicah na teh objektih. "Evidentirano bo dejansko stanje, torej vse, kar obstaja v naravi," je na okrogli mizi o osnutku zakona, ki so jo decembra pripravili na ljubljanski pravni fakulteti, povedal Aleš Seliškar z Gursa. Podatki o pravnem oziroma upravnem statusu bodo dostopni v povezanih evidencah. Matična evidenca za podatke o lastništvu, pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih o nepremičninah bo ostala zemljiška knjiga.

Hkrati z zakonskim predlogom pripravljajo tudi informacijsko rešitev. Del projekta eProstor je namreč tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc in elektronsko poslovanje v postopkih npr. za pridobivanje dovoljenj ali spreminjanje podatkov. Javna obravnava osnutka zakona je predvidena za februar 2019, vlada ga bo obravnavala predvidoma junija 2019, sprejem zakona je predviden konec leta 2019. (sta)

Osnutek zakona za vzpostavitev katastra nepremičnin
V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj
08.01.2019 13:10
Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova ...
Več ▼

Nepremičnine Celje so končale obnovo 26 stanovanj v Celju, za katere so pridobili tudi 300 tisoč evrov evropskih sredstev. Po besedah direktorja omenjenega podjetja Primoža Brvarja, jih je obnova stala skoraj 660 tisoč evrov. Na obnovo zdaj čakata samo še dve stanovanjski enoti v Celju.

Večina obnovljenih stanovanj se nahaja v starem celjskem mestnem jedru, po pet pa jih je v celjskih soseskah Hudinja in Nova vas. Nepremičnine Celje imajo na razpolagi 955 stanovanj, ki jih najemajo za različne ciljne skupine, največ stanovanj pa je oddanih v neprofitni najem. Na listi za neprofitna stanovanja je po Brvarjevih besedah trenutno 400 prosilcev. Spomladi se sicer v Celju obeta nov razpis za neprofitna stanovanja.

Prosilcem, ki se bodo prijavili, je namenjen del novih stanovanj v celjski soseski Dečkovo naselje. Gradnja 142 stanovanj v tej soseski se bo začela letos, končana pa bo predvidoma konec leta 2020. Vrednost naložbe je ocenjena na več kot 13 milijonov evrov, celjska občina pa pričakuje pet milijonov evrov evropskih sredstev.

Kot je dejal Brvar, trenutno poteka pridobitev gradbenega dovoljenja in če bo šlo vse po načrtih, bi lahko projekt za ta dokument oddali v mesecu dni. Dodal je tudi, da bo gradnja komunalne infrastrukture stekla še to pomlad. V ta namen bo celjska občina zagotovila 1,3 milijona evrov, za gradnjo stanovanj pa morajo Nepremičnine Celje zagotoviti šest milijonov evrov, kar naj bi storili s posojili. (sta)

V Celju obnovili 26 najemnih stanovanj
Kronotermu okoljsko priznanje za hibridne toplotne črpalke
26.11.2018 14:19
Podjetje Kronoterm je na nacionalnem natečaju za okolju prijazen izdelek leta, ki sta ga organizirala časnik Finance in Eko sklad, prejel okoljsko nagrado za novo družino toplotnih črpalk Krono ...
Več ▼

Podjetje Kronoterm je na nacionalnem natečaju za okolju prijazen izdelek leta, ki sta ga organizirala časnik Finance in Eko sklad, prejel okoljsko nagrado za novo družino toplotnih črpalk Krono Multi S.

Krono Multi S so prve Kronotermove hibridne toplotne črpalke, ki kot primarni vir toplote izkoriščajo toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka pa preklopijo in kot vir toplote izkoriščajo zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša.

Tovrstne toplotne črpalke so primerne  tako za novogradnje, kot za zamenjavo že obstoječih ogrevalnih sistemov v domovih, šolah, vrtcih, hotelih, industrijskih objektih, pisarnah in drugih objektih. Krono Multi S je v celoti plod lastnega razvoja, slovenskega znanja in delo Kronotermove ekipe strokovnjakov. Nove toplotne črpalke so razvili kot okolju najprijaznejše doslej, saj gre hkrati za ekološki in varčen ogrevalni sistem.

»Z novo generacijo toplotnih črpalk bo mogoče v primerjavi s tradicionalnimi toplotnimi črpalkami še povečati izkoristek in tako omogočiti kar najvišje mesečne prihranke,« pravi direktor Kronoterma Bodgan Kronovšek.

Evropska komisija znova odobrila sofinanciranje magistrskega programa Erasmus Mundus Flood Risk Management
19.11.2018 13:52
Magistrski program Flood Risk Management (Obvladovanje tveganj pri poplavah) so na letošnjem srečanju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) kot edinega ...
Več ▼

Magistrski program Flood Risk Management (Obvladovanje tveganj pri poplavah) so na letošnjem srečanju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) kot edinega izmed vseh programov Erasmus Mundus predstavili kot primer dobre prakse in znova odobrili njegovo sofinanciranje. »To za nas pomeni veliko priznanje in zagon za nadaljnje uspešno delo. Ponosni smo na uspešnost programa ter njegovo priljubljenost med študenti,« je povedal koordinator programa za Univerzo v Ljubljani prof. dr. Mitja Brilly.

Flood Risk Management je magistrski program, ki se izvaja v konzorciju med inštitutom UNESCO-IHE (Nizozemska), Tehnično univerzo Dresden (Nemčija), Tehnično univerzo Katalonije (Španija) in Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Program je med študenti priljubljen zaradi zanimivega učnega načrta in zaradi skupne diplome treh evropskih univerz. Že vseh pet let, kolikor se izvaja, je polno zapolnjen z 20 udeleženci iz različnih evropskih držav.

Izvajalska agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) med drugim skrbi tudi za izobraževalne programe Erasmus +, njihovo financiranje in izvajanje.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL začenjajo serijo tehniških dni za osnovnošolce
08.11.2018 08:51
Tudi v letošnjem študijskem letu bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na tehniških dnevih gostila številne osnovne šole in njihove učence. Že v ponedeljek, 12. ...
Več ▼

Tudi v letošnjem študijskem letu bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na tehniških dnevih gostila številne osnovne šole in njihove učence.

Že v ponedeljek, 12. novembra, bodo fakulteto obiskali učenci OŠ Pavla Lunačka Šentrupert ter učenci OŠ Šentvid Ljubljana, ki bodo delo gradbenikov, geodetov in okoljskih inženirjev spoznavali prek zanimivih interaktivnih delavnic ter poizkusov. V konstrukcijsko prometnem laboratoriju bodo preizkušali gradbene materiale, zasnovali bodo manjšo sosesko, s pomočjo potresne mize spoznavali obnašanje konstrukcij med potresom, sestavljali ter preizkušali bodo modele mostičkov in spoznali še marsikaj zanimivega.

Tehniški dnevi so namenjeni spoznavanju sveta gradbeništva, geodezije in okoljskega inženirstva ter podajanju informacij o poklicnih možnostih po študiju.