Uporabniško ime na Finance.si

Lastno uporabniško ime na Finance.si vam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo ter dostop do dodatne vsebine.

Registracija je brezplačna, z njo pa pridobite:

- možnost brezplačnega branja 5 člankov na mesec, ki so sicer na voljo naročnikom na Finance, razen nekaterih, ki so na voljo zgolj naročnikom na Finance.

- možnost sodelovanja v Forumu.

- možnost dostave novic po e-mailu.

- možnost Radarja in brezplačnega prejemanja tematskih pisem urednikov.

Registracija uporabniškega imena pomeni uvrstitev na seznam prejemnikov obvestil o novostih v sistemu in ponudbi Časnika Finance ter vključitev e-mail servisa Poslovno jutro, ki vam enkrat dnevno dostavlja pregled aktualnih tem in podatkov.

Oboje je mogoče kadarkoli izključiti z uporabo podstrani Profil, ki vam postane dostopna po vstopu.

Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za lastne potrebe ter jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretjim osebam.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Časnik Finance trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Časnik Finance je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Časnik Finance.

Več lahko preberete na podstrani Zasebnost.